SISTEMA DE RESERVES DEL MMACA

*
*
*
si no sou un centre escolar, identifiqueu-vos d'alguna forma
...
...
Imprescindible si us cal factura
Imprescindible si us cal factura
Persona de referència de l'activitat, si feu la reserva en nom seu, poseu-la en còpia
Mòbil de la persona de referència
Caldrà fer la reserva específica per cada grup d'alumnes (de 25 o 30 màxim)
especifiqueu tots els cursos o bé la franja d'edat
'Si' 'No'
...
Imprescindible si us cal factura
...